Knjižne novosti v aprilu 2019

Kserks : življenjepis
Kserks : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> : ilustr. ; 21 cm
Šepet ljubezni : [zgodba o ljubezni, prijateljstvih, premikanju lastnih meja in osebni rasti]
Šepet ljubezni : [zgodba o ljubezni, prijateljstvih, premikanju lastnih meja in osebni rasti] / Ivka Abramović. - 1. natis. - Kresnice : I. Abramović, 2018 ([s. l.] : Vias projekt). - 126 str. ; 21 cm
Skrivnost življenjske energije in pravilne pozornosti
Skrivnost življenjske energije in pravilne pozornosti / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2018 (Ljubljana : Primitus). - 187 str. ; 22 cm. - (Zbirka Romanje k samemu sebi)
Tri drame
Tri drame / Aleksej Nikolajevič Arbuzov ; prevedel, [spremno besedilo] Borut Kraševec. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 215 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 56)
Ogenj v tebi
Ogenj v tebi / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 364 str. ; 20 cm
Medtem ko spiš
Medtem ko spiš / Gabriella Ballin ; [ilustrirala] Daniela Volpari ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 21 x 31 cm
Vreme
Vreme / [besedilo Eduardo Banqueri ; fotografije AGE-Fotostock, Manel Clemente, Sircronia ; ilustracije Estudio Marcel Socías in Gabriel Martín Roig ; prevod Niki Neubauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 (natisnjeno v Španiji). - 32 str. : ilustr. ; 25 x 28 cm. - (Terenski vodniki)
Slovenska muzikologija : kratek prelet po zgodovini
Slovenska muzikologija : kratek prelet po zgodovini / Matjaž Barbo ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 134 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Historia facultatis)
Vranja šesterica
Vranja šesterica / Leigh Bardugo ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger ; zemljevid narisala Sanja Janša]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019- ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - Zv. <1-> : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)
Fragmenti ljubezenskega diskurza
Fragmenti ljubezenskega diskurza / Roland Barthes ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Zdenko Vrdlovec]. - Druga, popravljena izd. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 304 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)
Hudičevo ogrinjalo
Hudičevo ogrinjalo / Cristina Battocletti ; prevedla Patricija Maličev. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 142 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)
Razumeti fotografijo
Razumeti fotografijo / John Berger ; [izbor je uredil in spremno besedo napisal Geoff Dyer ; prevedel Domen Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino! : Membrana, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 207 str. : ilustr., fotogr. ; 19 cm. - (Zbirka Kamera ; 04)
Skrivnih sedem. Dobro opravljeno, Skrivnih sedem!
Skrivnih sedem. Dobro opravljeno, Skrivnih sedem! / Enid Blyton ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 125 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Skrivnih sedem ; 3)
BOHEMIAN Rhapsody
BOHEMIAN Rhapsody
Dudožer in Jakova duda
Dudožer in Jakova duda / napisala Katja Božič ; ilustrirala Ksenija Konvalinka. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : samozal., 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm
Otroci, starši in starostniki : naturopatski primeri dobre prakse
Otroci, starši in starostniki : naturopatski primeri dobre prakse / Erika Brajnik. - Vipava : Saeka, 2019 ([Maribor] : Darima). - 158 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm
Vrtni palček
Vrtni palček / Mojca Brglez Tomec. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm
Kontingenca, hegemonija, univerzalnost
Kontingenca, hegemonija, univerzalnost / Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek ; [prevod Aljoša Kravanja (Uvod, Vprašanja, prispevki Judith Butler), Katarina Rotar (prispevki Slavoja Žižka), Martin Hergout (prispevki Ernesta Laclauja]. - Ljubljana : Krtina, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 343 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 188)
Pot prehajanja iz teme v svetlobo : kako izstopimo iz vloge žrtve in prevzamemo odgovornost za svoje življenje
Pot prehajanja iz teme v svetlobo : kako izstopimo iz vloge žrtve in prevzamemo odgovornost za svoje življenje / Lea Celestina. - Ljubljana : samozal. L. Ošabnik ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 134 str. ; 21 cm
Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija]
Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija] / Miroslava Cencič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 528 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 18)
Lunin najljubši dan v knjižnici
Lunin najljubši dan v knjižnici / Joseph Coelho ; [ilustracije] Fiona Lumbers ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2019. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm
Zgodbe iz velike knjige in iz malega predala
Zgodbe iz velike knjige in iz malega predala / Gregor Čušin ; ilustracije Luka Modic ; [spremna beseda Jurij Bizjak]. - Koper : Ognjišče, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm
Slovenska znanost : akademska igra ali adut družbenega napredka
Slovenska znanost : akademska igra ali adut družbenega napredka / Franci Demšar, Jasna Kontler - Salamon. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 190 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper)
Zdaj živim
Zdaj živim / Ingrid Divković ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 227 str. ; 21 cm
Rdeča ladja : slikopis
Rdeča ladja : slikopis / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm
Kariera in osebe s posebnimi potrebami : [znanstvena monografija]
Kariera in osebe s posebnimi potrebami : [znanstvena monografija] / Janez Drobnič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 16)
Milina pogovora : kratka proza
Milina pogovora : kratka proza / Mirjam Dular. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 155 str. ; 22 cm
DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole
DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole
ELEKTROTEHNIŠKI priročnik
ELEKTROTEHNIŠKI priročnik
Čudežno jutro : prikrita skrivnost, ki bo zanesljivo spremenila vaše življenje pred osmo zjutraj
Čudežno jutro : prikrita skrivnost, ki bo zanesljivo spremenila vaše življenje pred osmo zjutraj / Hal Elrod ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 252 str. ; 20 cm
Amy Winehouse
Amy Winehouse / Sandra Erpe. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Legende nikoli ne umrejo)
Elektra ; Ion
Elektra ; Ion / Evripid ; prevod, [opombe in spremni besedi] Jera Ivanc, Mojca Cajnko. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 195 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 34)
Pogumni Luka. Narobe teden
Pogumni Luka. Narobe teden / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Katarina Vintrafors ; [iz angleščine prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Evrografis). - 30 str. : ilustr. ; 27 cm
Zločin v Orcivalu
Zločin v Orcivalu / Émile Gaboriau ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 347 str. ; 22 cm
GLOBALNA strategija ohranjanja rastlinskih vrst
GLOBALNA strategija ohranjanja rastlinskih vrst
Predsednikova norost ali Predsednik republike je nor : tragikomedija v dveh dejanjih
Predsednikova norost ali Predsednik republike je nor : tragikomedija v dveh dejanjih / Jure Godler. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 178 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)
Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije
Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije / Nataša Golob ; [prevajalka povzetka Alenka Hren ; fotografinja Lucija Planinc]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Arhiv Republike Slovenije, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 291 str. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium Slovenica, ISSN 1408-6344 ; 17. Manuscripta et fragmenta ; 1)
Gorniška potepanja z otroki
Gorniška potepanja z otroki / [[besedilo], fotografije] Gorazd Gorišek ; [ilustracije Zvonko Čoh]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 256 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 25 cm
Moja domača kozmetika
Moja domača kozmetika / Karmen Gostinčar ; [fotografije Petra Kavšek]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2016 (Maribor : Evrografis). - 176 str. : fotogr. ; 20 cm
Drevesa
Drevesa / [besedilo] Wojciech Grajkowski ; [ilustracije] Piotr Socha ; prevedla Staša Pavlović. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Poljskem). - XXXIV str. : ilustr. ; 38 cm
Na dnu : položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940
Na dnu : položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940 / Branka Grošelj ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 37)
Najti notranje ravnovesje : kaj nam olajša življenje
Najti notranje ravnovesje : kaj nam olajša življenje / Anselm Grün ; uredil Rudolf Walter ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2019 (Ljubljana : Padre). - 137 str. ; 20 cm
GUINNESS world records
GUINNESS world records
Kis : pripravimo ga sami
Kis : pripravimo ga sami / Klaus Hagmann, Helmut Graf. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015 (Maribor : Evrografis). - 102 str. : ilustr. ; 24 cm
Čudovita ustvarjalna moč vaših misli
Čudovita ustvarjalna moč vaših misli / Henry Thomas Hamblin ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 89 str. ; 21 cm
Vsem fantom, ki sem jih kdaj ljubila
Vsem fantom, ki sem jih kdaj ljubila / Jenny Han ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 314 str. ; 20 cm
Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945
Revolucionarno nasilje na osrednjem Notranjskem, 1941-1945 / Damjan Hančič ; [fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2018 ([Ljubljana] : Present). - 126 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Revolucionarno nasilje ; 5)
Vojvodi po volji
Vojvodi po volji / Anna Harrington : 1. knjiga iz serije Carlislovi ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 270 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)
Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti
Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti / Carl Honoré ; [prevedla Emanuela Malačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 241 str. ; 23 cm
Miška Pariška
Miška Pariška / napisala Anita Hrast ; ilustrirala Tjaša Čuš. - Maribor : Nabium, 2017 ([Maribor] : Design Studio). - 28 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Srečna vas)
HRUPNI dinozavri
HRUPNI dinozavri
Aspects of negation in English and Slovenian
Aspects of negation in English and Slovenian / Gašper Ilc. - 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 216 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333)
Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč : [priročnik]
Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč : [priročnik] / Georg Innerhofer ; [prevedla Jana Vejnovič]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015 (Ljubljana : Grafis trade). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm
ISKANJA slovenske poti
ISKANJA slovenske poti
Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949
Slovenski begunci v taboriščih v Italiji : 1945-1949 / Helena Jaklitsch ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 479 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 34)
The mister
The mister / E. L. James. - London : Arrow Books, 2019. - 528 str. ; 20 cm
Zamrznjeni plameni
Zamrznjeni plameni / Jens Henrik Jensen ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 494 str. ; 20 cm. - (Oxen ; 3)
Jugoslavija, zemlja snova
Jugoslavija, zemlja snova / Božidar Jezernik. - Beograd : Biblioteka XX vek, 2018 (Beograd : Čigoja štampa). - 414 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 237)
Pesem, ki jo lahko slišim le jaz
Pesem, ki jo lahko slišim le jaz / Barry Jonsberg ; prevedla Nataša Grom. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 279 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)
Poročno darilo
Poročno darilo / Terezija Justinek. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 22 cm
Friderik in Veronika : ljubezen celjskega grofa
Friderik in Veronika : ljubezen celjskega grofa / [besedilo in ilustracije] Juan Juvančič. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [39] str. : ilustr. ; 31 str.
Notranji svet travme : arhetipske obrambe osebnega duha
Notranji svet travme : arhetipske obrambe osebnega duha / Donald Kalsched ; [prevod iz angleškega jezika Lucija Logar]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2019. - 275 str. ; 23 cm
KANADSKE pravljice
KANADSKE pravljice
Stric Geza gre v Zaturce = Geza bači dé v Zaturce
Stric Geza gre v Zaturce = Geza bači dé v Zaturce / Štefan Kardoš ; [prestavitev v porabščino Dušan Mukič ; slovarček Marijana Sukič]. - Murska Sobota : Argo, društvo za humanistična vprašanja ; [Monošter] : Zveza Slovencev na Madžarskem, 2018 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 223 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro ; 21)
Prehranski kompas : povzetek vseh znanstvenih študij na temo prehrane
Prehranski kompas : povzetek vseh znanstvenih študij na temo prehrane / Bas Kast ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2019 (natisnjeno v EU). - 295 str. : ilustr. ; 20 cm
Rak'n'roll 2 : loterija življenja : avtobiografski roman
Rak'n'roll 2 : loterija življenja : avtobiografski roman / Nikola Kekić. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 156 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)
Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami
Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami / Aksinja Kermauner, Janja Plazar ; [spremna beseda Vanja Riccarda Kiswarday]. - Nova Gorica : Educa, Izobraževanje, 2019 (Celje : Grafika Gracer). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm
Joga in (ne)plodnost : jogijski priročnik za izboljšanje plodnosti
Joga in (ne)plodnost : jogijski priročnik za izboljšanje plodnosti / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Nik Bertoncelj]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2019 ([Bled] : Belin grafika). - 143 str. : ilustr. ; 23 cm
Preboj : zoperstavite se avtoriteti iluzije
Preboj : zoperstavite se avtoriteti iluzije / Adrian P. Kezele ; [prevedla Ana Ptičar, prevod poezije Petra Lampret Golob, prevajalka branj NLF Mira Krajnc Ivič]. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 229 str. : ilustr. ; 23 cm
Strastna zapravljivka prihiti na pomoč
Strastna zapravljivka prihiti na pomoč / Sophie Kinsella ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm
Škrbabober
Škrbabober / Nežka Klavžar ; ilustrirala Evgenija Jarc. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm
KMETIJA
KMETIJA
Prostor v prostoru : scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991
Prostor v prostoru : scenografija na Slovenskem od 17. stoletja do leta 1991 / Ana Kocjančič ; [izbor slikovnega gradiva Ana Kocjančič ; digitalizacija in priprava slikovnega gradiva za tisk Andrej Ovsec ; pomoč pri pripravi gradiv Tea Rogelj in Anja Rošker ; prevod povzetka Jana Renée Wilcoxen ; imensko kazalo Ksenija Kaučič, Anja Rošker in Nina Šturm]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2018 (Begunje : Cicero). - 2 zv. (286; 390 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 55, št. 99)
Z uganko v slovenski svet
Z uganko v slovenski svet / Alenka Konc Ambrožič ; ilustrirala Natalia Berezina. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm
Medved z miško na rami : za najmlajše izbrane in z novimi sladkane
Medved z miško na rami : za najmlajše izbrane in z novimi sladkane / Miroslav Košuta ; ilustrirala Maša Kozjek ; [uvodno besedilo napisal Peter Svetina]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Deteljica)
O rožnati jopici z modrimi rožami
O rožnati jopici z modrimi rožami / Darinka Kozinc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm
Fermentiraj.si : fermentirana brezglutenska funkcionalna hrana
Fermentiraj.si : fermentirana brezglutenska funkcionalna hrana / Suzana Kranjec. Brezglutenska akademija : izobraževalni vodič za bolnike s celiakijo, gostince, šole, vrtce / Marjetka Kreševec ; [ilustracije Patricija Kreševec ; fotografije Suzana Kranjec, Metka Starič ; pisci spremnih in dodanih besedil Lea Lukšič ... et al.]. - 1. natis. - Nova Gorica : Svetovanje na področju prehrane, 2018 (Mirna Peč : BS Team). - 441 str. : ilustr. ; 27 cm
KRIŽANKE
KRIŽANKE
Arhitektura moderne in das Unheimliche : Heidegger, Freud in Le Corbusier
Arhitektura moderne in das Unheimliche : Heidegger, Freud in Le Corbusier / Mateja Kurir. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 208 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Humanistična zbirka INR)
Tečna opica
Tečna opica / Suzanne Lang ; ilustriral Max Lang ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 27 cm
Samo bodi hvaležen
Samo bodi hvaležen / Christian D. Larson ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 68 str. ; 21 cm
Prizemljitev : politična usmeritev za Novi podnebni režim
Prizemljitev : politična usmeritev za Novi podnebni režim / Bruno Latour ; [prevod Jedrt Lapuh Maležič]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Studio print). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)
Včasih, ko v Grapi prespim --- : [kratka lovska proza]
Včasih, ko v Grapi prespim --- : [kratka lovska proza] / Jože Leban - Drolč ; [spremna beseda Franc Černigoj ; ilustracije Milan Samar]. - Ljubljana : Lovska zveza Slovenije, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - 302 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatorogova knjižnica ; 41)
LIKOVNA in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji
LIKOVNA in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji
Kaj pomeni ljubiti
Kaj pomeni ljubiti / Mathieu Lindon ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 216 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 137)
Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo
Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo / Smilla Lynggaard ; [prevedli Irena Aurin, Ivana Gradišnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za sodobno družino Manami, 2019 (natisnjeno v EU). - 127 str. ; 20 cm
Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja
Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja / Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)
Štiriročno : (izbrane pesmi)
Štiriročno : (izbrane pesmi) / Tonko Maroević ; [uredil, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak ; iz hrvaščine prevedli Boris A. Novak, Miha Pintarič in Marjan Strojan]. - Ljubljana : Slovenski center PEN : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Rotosi). - 107 str. ; 23 cm
Poti brez milosti
Poti brez milosti / Anna Mattsson ; iz švedščine prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 135)
Talesova luna : pesmi
Talesova luna : pesmi / Andrej Medved ; [uvodni esej Peter Semolič]. - Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2019 (Izola : Repro point). - 157 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)
Vse je v redu : kako zaupati in se predati višjemu načrtu
Vse je v redu : kako zaupati in se predati višjemu načrtu / Cassie Mendoza-Jones ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - XVI, 295 str. : tabele ; 21 cm
Integralna joga : izbrani članki in pogovori
Integralna joga : izbrani članki in pogovori / Mirra Alfassa - Mati ; [prevedel Armin Alibegović]. - Lesce : Harmonia, zavod za kulturo, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - XVIII, 243 str. : sl. avtorice ; 22 cm
Olja za prehrano, zdravje in nego telesa
Olja za prehrano, zdravje in nego telesa / Marija Merljak, Petra Jakob Merljak ; [fotografije Ivan Merljak ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2016 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 202 str. : ilustr. ; 23 cm
Posamičnost in eksistencialna komunikacija
Posamičnost in eksistencialna komunikacija / Uroš Milić. - Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. - 442 str. ; 21 cm. - (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 43)
Moja resnična zgodba
Moja resnična zgodba / Juan José Millás ; prevedla Marjana Šifrar Kalan ; [spremna beseda Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 96 str. ; 21 cm
MISLITI socialne inovacije
MISLITI socialne inovacije
Sanje v drugem jeziku
Sanje v drugem jeziku / Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 97 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 138)
MOŽGANI
MOŽGANI
Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija]
Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija] / Jožef Muhovič ; [imensko in stvarno kazalo Jožef Muhovič, Eva Horvat ; slikovno gradivo Jon Natanael Muhovič]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 263 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Humanistična zbirka INR)
Bar Joe
Bar Joe / Muñoz [risba] & Sampayo [scenarij] ; prevod Mateja Seliškar Kenda ; [spremna beseda Tanja Skale]. - Ljubljana : Forum, 2018 (Žirovnica : Medium). - 118 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ambasada strip ; 22) (Posebna izdaja revije Stripburger)
Fabiani : Plečnik [Videoposnetek]
Fabiani : Plečnik [Videoposnetek] / scenarist, režiser Amir Muratović ; direktor fotografije in snemalec Marko Kočevar ; avtor glasbe Borut Kržišnik. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2009], p 2006. - 1 video DVD (PAL) (ca 81 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm
Meta Kuhar. Sladki beg
Meta Kuhar. Sladki beg / Sally Murphy ; [ilustracije Celeste Hulme ; prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2019. - 73 str. : ilustr. ; 21 cm
V nebesa in nazaj : resnična zgodba zdravnice o obsmrtni izkušnji, nebesih, angelih in vrnitvi v življenje
V nebesa in nazaj : resnična zgodba zdravnice o obsmrtni izkušnji, nebesih, angelih in vrnitvi v življenje / Mary C. Neal ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 187 str. : ilustr. ; 21 cm
Izobilje zdaj : spodbudi svoje življenje in dosezi blaginjo danes
Izobilje zdaj : spodbudi svoje življenje in dosezi blaginjo danes / Lisa Nichols, Janet Switzer ; predgovor napisal Steve Harvey ; [prevod Maja Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : BigU Akademija, 2016 ([Laško] : B. Vrščaj). - XIII, 272 str. : ilustr. ; 21 cm
Moja zgodba
Moja zgodba / Michelle Obama ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 507 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm
Elza Kastl Obereigner : (1884-1973) : kiparka in slikarka = Bildhauerin und Malerin
Elza Kastl Obereigner : (1884-1973) : kiparka in slikarka = Bildhauerin und Malerin / [avtorji besedil Blaž Peršin, Angelika Hribar, Barbara Savenc ; dokumentacija Vesna Ivkić ; prevod v nemščino Madita Šetinc Salzmann, Kristina Vorbach ; fotografije Matevž Paternoster, Damjan Prelovšek]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej = Museum und Galerien der Stadt Ljubljana, Stadtmuseum von Ljubljana, 2018 (Ljubljana : R-tisk). - 141 str. : ilustr. ; 25 cm
V opoju narcisa : kako prepoznati narcistično osebnostno motnjo, jo odstraniti iz svojega življenja in začeti znova
V opoju narcisa : kako prepoznati narcistično osebnostno motnjo, jo odstraniti iz svojega življenja in začeti znova / Loti Palmer. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 196 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)
Nismo rojeni le zase : beležke učenca duhovnosti
Nismo rojeni le zase : beležke učenca duhovnosti / Marko Pavliha ; [predgovor Asja Širovnik]. - Koper : Libris, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 176 str. ; 22 cm
Veliki kačji pobeg
Veliki kačji pobeg / [avtorica Rebecca Lisle [i. e. Izy Penguin] ; ilustracije Izy Penguin ; prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2019. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm
Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov
Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov / Jurij Perovšek ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 335 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 35)
Pisma iz JLA : avtobiografski roman
Pisma iz JLA : avtobiografski roman / Barbara Pešut ; [spremna beseda Jurij Hudolin]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 87 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)
Uganke iz dežele palčkov. Knj. 2 : zabavna logika za mlade bralce
Uganke iz dežele palčkov. Knj. 2 : zabavna logika za mlade bralce / Milan Petek Levokov, Aleksandra Jelušič Pika ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Orlando Uršič]. - 2. izd. - Maribor : Založba Litera, 2019 ([Kragujevac] : Grafostil). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm
Uganke Marka Pola. Knj. 3 : zabavna logika za male in velike bralce
Uganke Marka Pola. Knj. 3 : zabavna logika za male in velike bralce / Milan Petek Levokov, Aleksandra Jelušič Pika ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Orlando Uršič]. - 2. izd. - Maribor : Založba Litera, 2019 ([Kragujevac] : Grafostil). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm
Krtek in avtomobilček
Krtek in avtomobilček / napisal Eduard Petiška ; ideja in ilustracije Zdeněk Miler ; prevedla Lina Virnik Kovač. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013 (natisnjeno v EU). - 63 str. : ilustr. ; 26 cm
Interpasivnost : radosti delegiranega uživanja
Interpasivnost : radosti delegiranega uživanja / Robert Pfaller ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Tadej Troha ; imensko in stvarno kazalo Janez Moder]. - Ljubljana : Maska, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 190 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka Mediakcije ; knj. 17)
Pobegla nevesta
Pobegla nevesta / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 479 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)
Sreča in politika
Sreča in politika / Plutarh ; prevod, opombe, spremna študija in uredila Maja Sunčič. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 229 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 33)
Korenčkovi
Korenčkovi / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Manja Radić Mitrović. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm
POEZIJA in smrt pesnikovo sta življenje
POEZIJA in smrt pesnikovo sta življenje
Čeljustnice prostoživečih parkljarjev : dragocen vir informacij o osebkih, vrstah in okolju
Čeljustnice prostoživečih parkljarjev : dragocen vir informacij o osebkih, vrstah in okolju / Boštjan Pokorny, Ida Jelenko Turinek ; [ilustracije Igor Pičulin ; fotografije avtorja in sodelavci]. - Ljubljana : Lovska zveza Slovenije, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 137 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Strokovna knjižnica Lovske zveze Slovenije ; 9)
Trojezični strojniški slovar
Trojezični strojniški slovar / Peter Poženel. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 (Ljubljana : Euroadria). - 3 zv. ; 24 cm
Z biciklom čez reko
Z biciklom čez reko / Ana Cecilia Prenz Kopušar ; prevedle Tamara Čepirlo ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Forma 7, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 120 str. ; 21 cm
Jakob and the dragon of Postojna
Jakob and the dragon of Postojna / [adjusted], illustrated by Aleš Pučnik ; [English translation Nives Mahne Čehovin]. - 1st print. - Postojna : Helikopter energija, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [27] str. : ilustr. ; 25 x 25 cm. - (The old Slovenian legends collection)
V vročem soncu vonj pelina : ob 100. obletnici rojstva Mimi Malenšek (1919 - 2012)
V vročem soncu vonj pelina : ob 100. obletnici rojstva Mimi Malenšek (1919 - 2012) / Alenka Puhar ; uredil in spremno besedo napisal Jožef Perne ; [avtorji krajših prispevkov Milan Debeljak ... [et al.] ; fotografije osebni arhiv Mimi Malenšek ... et al.]. - Podbrezje : Kulturno društvo Tabor, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znameniti Podbrežani)
Zakaj hoditi v cerkev? : evharistija, drama v treh dejanjih
Zakaj hoditi v cerkev? : evharistija, drama v treh dejanjih / Timothy Radcliffe ; [prevod Ivan Arzenšek ; fotografija Peter Marinšek, Jana Petrak Zajc]. - Petrovče : Društvo Znamenje ; Celje : Grafika Gracer, 2018 (Celje : Grafika Gracer). - 272 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Sodobna misel)
Nedokončana knjiga o tem, kdo smo?. Knj. 1, Prvi koraki do samoodkrivanja
Nedokončana knjiga o tem, kdo smo?. Knj. 1, Prvi koraki do samoodkrivanja / Joseph Rain ; [prevajalec Roman Vučajnk]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. J. Rain, Asanti Group International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 171 str. : avtorj. sl. ; 23 cm
(Samo)upravljanje intelekta : družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji
(Samo)upravljanje intelekta : družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji / Jure Ramšak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 311 str. : ilustr. ; 25 cm
Prismuknjene zgodbe
Prismuknjene zgodbe / Piret Raud ; prevod Julija Potrč Šavli. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 90 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)
Kraški rob. Plezanje od severnega Jadrana do Vipavske doline : plezalni vodnik = Karst edge. Climbing from Northern Adriatic to Vipava valley : climbing guide
Kraški rob. Plezanje od severnega Jadrana do Vipavske doline : plezalni vodnik = Karst edge. Climbing from Northern Adriatic to Vipava valley : climbing guide / [tekst Jurij Ravnik ; stripi in skice Bogdan Ocvirk ; karikatura Tim Ušaj ; dodatni teksti Eva Prezelj ; prevodi George Levelston ... [et al.] ; fotografije Jurij Ravnik ... [et al.] ; zemljevidi Google ; akvareli Vlado Ravnik]. - 1. izd. = 1st ed. - Kranj : Corax, 2019 ([Bled] : Belin grafika). - 432 str. : ilustr., zvd., portreti ; 22 cm
Ptujska trilogija. 1, Klonski greh
Ptujska trilogija. 1, Klonski greh / Miha Remec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2018 (Ljubljana : Primitus). - 211 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zbrana dela M. Remca)
Ptujska trilogija. 2, Pajčevine časa
Ptujska trilogija. 2, Pajčevine časa / Miha Remec, Aleksandra Jelušič. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2018 (Ljubljana : Primitus). - 185 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zbrana dela M. Remca)
Ptujska trilogija. 3, Petovionsko razgrešenje
Ptujska trilogija. 3, Petovionsko razgrešenje / Miha Remec, Aleksandra Jelušič. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2018 (Ljubljana : Primitus). - 175 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zbrana dela M. Remca)
Sušenje mesa : pot do vrhunskih izdelkov
Sušenje mesa : pot do vrhunskih izdelkov / Stanislav Renčelj ; [fotografije Stojan Gorjup ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm
"Kam ploveš standard?" : življenjska raven in socializem
"Kam ploveš standard?" : življenjska raven in socializem / Marta Rendla ; [prevod povzetka Studio S.U.R in Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 453 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 36)
Gangster ali duhovnik? : osebna zgodba
Gangster ali duhovnik? : osebna zgodba / René Luc ; [prevod Tadej Pogačnik]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 189 str. ; 21 cm
Dirka, dolga skoraj sto let : roman
Dirka, dolga skoraj sto let : roman / Borivoj Repe. - Ljubljana : samozal. B. Repe, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 248 str. ; 21 cm
Najini valovi
Najini valovi / Petja Rijavec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 213 str. ; 24 cm. - (Zbirka POPisano)
Pravilo 5 sekund : preoblikujte si življenje, službo in samozavest z vsakdanjim pogumom
Pravilo 5 sekund : preoblikujte si življenje, službo in samozavest z vsakdanjim pogumom / Mel Robbins ; [prevedel Jure Šešet ; fotografije DepositPhotos, Phere.com]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 285 str. : ilustr., portreti ; 22 cm. - (Zbirka SamoSvoji)
Filozofi in gledališčniki : misliti uprizoritev
Filozofi in gledališčniki : misliti uprizoritev / Freddie Rokem ; prevedel Jernej Županič ; [spremna beseda Mirt Komel ; imensko in stvarno kazalo Janez Moder]. - Ljubljana : Maska, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 221 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka TRANSformacije ; knj. št. 42)
Magične živali. Grindelwaldova hudodelstva : izvirni scenarij
Magične živali. Grindelwaldova hudodelstva : izvirni scenarij / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustracije] MinaLima. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - X, 287 str. : ilustr. ; 23 cm
Rimuzine in črkolazen
Rimuzine in črkolazen / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - 62 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)
Kaj sorodstvo je - in kaj ne
Kaj sorodstvo je - in kaj ne / Marshall Sahlins ; [prevod Polona Petek ; spremna študija Bojan Baskar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Studio print). - 182 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)
Zgodovinopisje in analiza diskurza
Zgodovinopisje in analiza diskurza / Philipp Sarasin ; [prevod Samo Krušič]. - Ljubljana : Krtina, 2019 ([Medvode] : Nonparel). - 250 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 187)
Čisto poseben otroški svet
Čisto poseben otroški svet / Gabrijela Sečkar ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm
Divja ljubezen
Divja ljubezen / L. J. Shen ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm
SMALLFOOT
SMALLFOOT
Samo Zguba. Dovolj imam tega, da sem zguba
Samo Zguba. Dovolj imam tega, da sem zguba / nosove narisal Jim Smith ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 238 str. : ilustr. ; 20 cm
Leksikalna sinonimija v sinonimnem slovarju slovenskega jezika
Leksikalna sinonimija v sinonimnem slovarju slovenskega jezika / Jerica Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 316 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 ; 14)
Stihožitja in distonije
Stihožitja in distonije / Jože Snoj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 105 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)
Lupinarji : oreh, leska, kostanj, mandelj
Lupinarji : oreh, leska, kostanj, mandelj / Anita Solar ; [fotografije Anita Solar s sodelavci ; risbe Nuša Solar, Zvonka Kelc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2019 (tisk v Sloveniji). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm
Bager Agi in njegove dogodivščine
Bager Agi in njegove dogodivščine / Majda Srna ; ilustrirala Andreja Srna. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm
Velikih pet za življenje
Velikih pet za življenje / John P. Strelecky ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 256 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm
Dvodelni ugankarski slovar
Dvodelni ugankarski slovar / Šime Sučić. - 1. izd. - Koper : Libris, 2018 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 343 str. ; 25 cm
Izdaja je naše zveličanje : drugi del
Izdaja je naše zveličanje : drugi del / Janez Suhadolc ; [fotografije arhiv Janeza Suhadolca]. - Ljubljana : A & T Svetovanje, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 93 str. : fotogr. ; 23 cm
Ranta in košarkatorji
Ranta in košarkatorji / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 137 str. : ilustr. ; 23 cm
P kot paradižnik
P kot paradižnik / Majda Svetina Jalen. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm
Povabilo
Povabilo / Majda Svetina Jalen. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm
Metuljčki in mehaniki : slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom
Metuljčki in mehaniki : slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom / Peter Svetina ; [spremno besedilo Marjana Kobe]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 245 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)
Sv. Primož nad Kamnikom
Sv. Primož nad Kamnikom / Ferdinand Šerbelj ; [fotografije Marjan Smerke ; risbe Maja Črepinšek ; prevod povzetka Katja Uršič Blažič]. - Dopolnjena in prenovljena izd. - Kamnik : Društvo sv. Jakoba ; Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 140 str. : ilustr. ; 25 cm
Anton Vramec in Slovenci
Anton Vramec in Slovenci / [besedilo, zemljevidi] Andrej Šiško ; [prevodi Ana Premk ... et al.]. - Maribor : Zavod za javno predstavljanje slovenske kulture Lipa, 2014 ([Koper] : Mozar projekt). - 569 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm + 3 zvd. : barve ; 23 x 31 cm, zloženi na 23 x 16 cm. - (Zbirka slovenskemu narodu)
Velika zmešnjava v Velikonočni vasi : [zgodba]
Velika zmešnjava v Velikonočni vasi : [zgodba] / [besedilo Ivana Šivak ; ilustracije Iva Risek ; prevedla Ivanka Filipan]. - [Zagreb] : Turistička naklada, 2019 (izdelano v EU). - [24] str. : ilustr. ; 25 cm
Orgle Slovenije = Pipe organs of Slovenia
Orgle Slovenije = Pipe organs of Slovenia / Edo Škulj, Jurij Dobravec ; [fotografije in grafika Jurij Dobravec ; pokloni Jurij Bizjak, Lojze Lebič, Martin Kares ; podlage zemljevidov Geodetska uprava Republike Slovenije]. - 1. izd. = 1st ed. - [Srednja vas v Bohinju] : Ars organi Sloveniae (Jarina Bohinj, kulturno društvo) ; Radovljica : Dobravec - storitve za zdravje, naravo in kulturo, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 678 str. : ilustr., note, portreti, zvd. ; 31 cm + priloga s kazalom z zvd. in bibliografijo (23 str.)
Gozdne skrivnosti
Gozdne skrivnosti / [avtor, ilustracije, fotografije] Irena Štangelj Pavlakovič. - Potok pri Straži : samozal., 2018 ([Gradac] : Kapušin). - [25] str. : ilustr. ; 31 cm
Minca, Tinca, Binče in gasilci
Minca, Tinca, Binče in gasilci / [avtor, ilustracije] Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm
Žalostni vojni dnevnik s seznamom F. : čustveno in spolno življenje Slovenca na prisilnem delu v Ukrajini 1941-1943
Žalostni vojni dnevnik s seznamom F. : čustveno in spolno življenje Slovenca na prisilnem delu v Ukrajini 1941-1943 / [avtor Janez Švajncer (1920) ; spremna beseda Janez J. Švajncer (1948)]. - Logatec : Vojni muzej, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm
Mogočni Ambersonovi
Mogočni Ambersonovi / Booth Tarkington ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 341 str. ; 22 cm
Na platnenih krilih : letalski album pilota Mirka Plehana (1914-1918)
Na platnenih krilih : letalski album pilota Mirka Plehana (1914-1918) / Peter Tarman ; [predgovor Marko Ličina ; spremna beseda Bojan Brecelj ; prevod povzetka v angleški jezik Katarina Rogelj ; fotografije zapuščina Mirka Plehana ... [et al.] ; zemljevidi in ilustracije letal Tomaž Perme]. - Ljubljana : [samozal.] P. Tarman, 2019 ([Ljubljana] : Matformat). - 198 str. : ilustr. ; 29 cm
Prostor na skali : vsaka zgodba ima dve plati --- : [ --- preberi me z obeh strani]
Prostor na skali : vsaka zgodba ima dve plati --- : [ --- preberi me z obeh strani] / Kate in Jol Temple ; [ilustracije] Terri Rose Baynton ; [prevedla Tadeja Spruk]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 24 x 29 cm
Hoja
Hoja / Henry David Thoreau ; prevedla [in spremna beseda] Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 113 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)
Prvič : [filmska izdaja]
Prvič : [filmska izdaja] / Anna Todd ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 560 str. ; 19 cm
33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov
33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm
Živeti s stresom : tehnike samopomoči
Živeti s stresom : tehnike samopomoči / Matej Tušak, Patricia Blatnik. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 327 str. : ilustr. ; 22 cm
Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna
Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna / ilustrirale Kaja Urh, Maruša Štibelj, Veronika Vesel Potočnik ; [urednik, uvodna beseda Gašper Peternel ; besedilo o umetnicah Kaja Urh, Maruša Štibelj, Veronika Vesel Potočnik ; fotografija Žiga Čebašek]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm
USTVARJANJE slovensko-hrvaške meje
USTVARJANJE slovensko-hrvaške meje
Moj narcisek in jaz : kako najti srečo
Moj narcisek in jaz : kako najti srečo / Katarina K. Valentini. - Ljubljana : samozal. K. K. Valentini, 2019 (Ljubljana : Demat). - 158 str. : ilustr. ; 21 cm
Bi prišli na Bled?
Bi prišli na Bled? / Karmen Vidmar, Goran Gorjup. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018 [i. e.] 2019. - [29] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Radovedni smrčki)
Drame
Drame / Rok Vilčnik Rokgre. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 287 str. : fotogr. ; 24 cm
Vivitur ingenio : renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija]
Vivitur ingenio : renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija] / Ines Vodopivec ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica ; fotografije Milan Štupar ; urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko : Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2018 (Ljubljana : Formatisk). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Humanistična zbirka INR)
Zalin svet : priporčnik za razumevanje dosleksije
Zalin svet : priporčnik za razumevanje dosleksije / [besedilo, ilustracije] Nina Volčanjk. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2019. - 55 str. : ilustr. ; 22 cm
Kdo drug in kje drugje : eseji in razprave (2008-2018)
Kdo drug in kje drugje : eseji in razprave (2008-2018) / Urban Vovk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019 (Begunje : Cicero). - 140 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 72)
Bostonske noči
Bostonske noči / Samantha Young ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 378 str. ; 20 cm
Paket brezpogojne ljubezni : razumeti, živeti in biti ljubezen
Paket brezpogojne ljubezni : razumeti, živeti in biti ljubezen / Z. S. M. ; [ilustracije Shutterstock, Envato Elements, Pixabay]. - 1. izd. - Velenje : Z. S. M., 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm
ZAPOJMO skupaj
ZAPOJMO skupaj
Apostol : roman o Pavlu
Apostol : roman o Pavlu / Hermann-Josef Zoche ; prevedla Majda Strašek Januš. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 534 str., [2] str. pril. z zvd. ; 21 cm
V meni je morje : pesmi o življenju z morjem
V meni je morje : pesmi o življenju z morjem / Mitja Zupančič ; [likovna oprema Sine Kovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 69 str. : ilustr. ; 20 cm
Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji
Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji / Erna Žgur in Ana Ferlinc ; [ilustracije Alja Horvat]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm
Paul Valéry : njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama
Paul Valéry : njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama / Salvator Žitko ; [prevod spremne besede Breda Zužič-Žerjal, Daniela Milotti-Bertoni]. - 1. izd. - Koper : Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Kulturno društvo "Peter Martinc" : Libris : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2018 ([Ljubljana] : Padre). - 322 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)
ŽIVALI
ŽIVALI
ŽIVALSKI mladički
ŽIVALSKI mladički

Naslovno kazalo