Potočni raki Slovenije : razširjenost, ekologija, varstvo

Potočni raki Slovenije : razširjenost, ekologija, varstvo
/ [besedilo Marijan Govedič ; fotografije Marta Jakopič … [et al.] ;
zemljevidi razširjenosti Center za kartografijo favne in flore]