RAZSTAVA OB 40. OBLETNICI ŠOLSKEGA CENTRA POSTOJNA

Šolski center Postojna je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki pod isto streho zagnano in utečeno izvaja programe poklicnega, srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja. Leta 2022 je minilo 40 let, odkar je šola izobraževanju začela nuditi prostor na sedanji lokaciji – na Špicah, kot domačini poimenujejo hrib, kjer stoji šolska stavba ŠC Postojna.

Če bi leta 1982 zagnali eno od sodobnih aplikacij, bi do danes na šolskih hodnikih najbrž naštela na tisoče korakov, zaznala milijone idej, zabeležila nekaj ovir in izzivov, dosežene cilje in zgodbe, ki ostajajo, pa bi težko izrazili v številkah. Prav zato so dijaki in zaposleni ob 40. obletnici selitve šole na sedanjo lokacijo pripravili razstavo. Ob slikovnem gradivu, zapisih in pogovorih se tako lahko sprehodite skozi zgodbe preteklosti, ki so postavile temelj vsemu, kar je šola danes.