Cenik

VPISNINA
Letne članarine ni. Potrebna je vpisnina v knjižnico. Za osebe do 18. leta starosti in za brezposelne osebe je vpisnina brezplačna.
Za osebe od 18. leta dalje in pravne osebe15,00 €
ZAMUDNINA
Gradivo (za enoto na delovni dan)0,20 €
Video gradivo – DVD, filmi… (za enoto na delovni dan)1,20 €
Gradivo potujoče knjižnice (za enoto na eno obdobje – 14 dni)0,50 €
        (za enoto na dan)0,05 €
Video gradivo potujoče knjižnice – DVD, filmi… (za enoto na obdobje)2,00 €
        (za enoto na dan)0,20 €
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Knjižno gradivo iz drugih knjižnic8,50 €
Fotokopije iz drugih knjižnicCena dobavitelja
Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami obalno – kraškega območja (Koper, Izola, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica) je brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva. Medknjižnična izposoja je vsako leto brezplačna do višine sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo.
FOTOKOPIRANJE in TISKANJE v e-točkah
A40,10 €
A4 – barvno0,15 €
A30,20 €
A3 – barvno0,25 €
STROŠKI OBVESTILA O PRISPELEM GRADIVU
Enota0,50 €
PODALJŠEVANJE GRADIVA
Knjižnično gradivo (razen DVD-jev in filmov) je možno brezplačno podaljšati še za eno obdobje (21 dni / potujoča knjižnica 28 dni). Podaljšanje je možno samo za gradivo, ki ni rezervirano.
IZPIS O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU
Enota1,00 €
ODŠKODNINA
Popravilo poškodovanega gradiva (vezava, oprema, obdelava, črtna koda)2,00 €
Uničeno ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim ali plačati 2-kratno povprečno ceno gradiva, nabavljenega v preteklem letu.
IZGUBLJENA IZKAZNICA
Enota2,50 €

Vse ostale osnovne storitve so brezplačne (po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic, Ur. list RS, št. 29/2003)

Cenik je bil potrjen na Svetu knjižnice 15. 12. 2017 in stopi v veljavo 01.01.2018.