Cenik

 

VPISNINA

Letne članarine ni. Potrebna je vpisnina v knjižnico.
Za osebe do 18. leta starosti in za brezposelne osebe je vpisnina brezplačna.
Za osebe od 18. leta dalje ter pravne osebe15,00 €

 

 

 

ZAMUDNINA

Knjižno gradivo (za enoto na delovni dan)0,20 €
Revije in časopisi (za enoto na delovni dan)0,20 €
Video gradivo – DVD, filmi… (za enoto na delovni dan)1,20 €
Knjižno gradivo potujoče knjižnice (za enoto na eno obdobje – 14 dni)

(za enoto na delovni dan)

0,50 €

0,05 €

Video gradivo potujoče knjižnice – DVD, filmi… (za enoto na obdobje)

(za enoto na delovni dan)

2,00 €

0,20 €

Stroški neprevzetega gradiva0,20 €

 

 

 

OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE

I.    obvestilo1,00 €
II.   obvestilo (priporočeno)2,00 €

 

 

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Knjižno gradivo iz drugih knjižnic (na enoto)7,00 €
Fotokopije in preslikave iz drugih knjižniccena dobavitelja
Knjižnično gradivo iz splošnih knjižnic obalno – kraškega območja (Koper, Izola, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica) je za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva

(Medknjižnična izposoja je vsako leto brezplačna do višine sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo.)

 

brezplačno.

Neprevzeto knjižnično gradivo iz knjižnic obalno – kraškega obm.4,00 €
Knjižnično gradivo naše knjižnice drugim (na enoto)7,00 €

 

 

 

FOTOKOPIRANJE in TISKANJE v e-točkah

A40,10 €
A4-barvno0,15 €
A30,20 €
A3-barvno0,25 €

 

 

 

DRUGI STROŠKI

Stroški pošiljanja gradiva po pošti  (na enoto)4,00 €
Stroški telefonskega obvestila o prispelem gradivu0,50 €

 

 

 

PODALJŠEVANJE GRADIVA

Knjižnično gradivo (razen DVD-jev in filmov) je možno brezplačno podaljšati še za eno obdobje (21 dni / potujoča knjižnica 28 dni). Brezplačno in dodatno podaljšanje je možno samo za gradivo, ki ni rezervirano.

 

 

 

IZPIS O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU

Enota1,00 €

 

 

 

PRIPRAVA BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV IN OBDELAVA GRADIVA

Cena na zapis – člani5,00 €
Cena na zapis – nečlani, pravne osebe8,00 €

 

 

 

SOBA POBEGA – promocija branja – individualna izvedba

Cena na osebo (min. 4 osebe)10,00 €

 

 

 

ODŠKODNINA

Popravilo poškodovanega gradiva (vezava, oprema, obdelava, črtna koda)2,00 €
Uničeno ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim ali plačati 2-kratno povprečno ceno knjižničnega gradiva, nabavljenega v preteklem letu.

 

 

 

IZGUBLJENA IZKAZNICA

Enota2,50 €

 

 

 

Ostale osnovne storitve knjižnice so brezplačne skladno z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/2003)

 

Cenik je potrdil Svet Knjižnice Bena Zupančiča Postojna dne 23. 2. 2022.