Cenik

 

VPISNINA

Letne članarine ni. Potrebna je vpisnina v knjižnico.

Za osebe do 18. leta starosti in za brezposelne osebe je vpisnina brezplačna.

Za osebe od 18. leta dalje

15,00 €

 

 

ZAMUDNINA

Knjižno gradivo (za enoto na delovni dan)

0,20 €

Video gradivo – DVD, filmi… (za enoto na delovni dan)

1,20 €

Knjižno gradivo potujoče knjižnice (za enoto na eno obdobje – 14 dni)

                                           (za enoto na delovni dan)

0,50 €

0,05 €

Video gradivo potujoče knjižnice – DVD, filmi… (za enoto na obdobje)

                                                                            (za enoto na delovni dan)

2,00 €

0,20 €

Stroški neprevzetega gradiva

0,20 €

 

 

OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE

I.    obvestilo

1,00 €

II.   obvestilo (priporočeno)

2,00 €

 

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Knjižno gradivo iz drugih knjižnic

8,50 €

Fotokopije iz drugih knjižnic

Cena dobavitelja

Medknjižnična izposoja med splošnimi knjižnicami obalno – kraškega območja (Koper, Izola, Piran, Sežana in Ilirska Bistrica) je brezplačna za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva. Medknjižnična izposoja je vsako leto brezplačna do višine sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo.

   

 

 

FOTOKOPIRANJE in TISKANJE v e-točkah

A4

0,10 €

A4-barvno

0,15 €

A3

0,20 €

A3-barvno

0,25 €

 

 

STROŠKI TELEFONSKEGA OBVESTILA O PRISPELEM GRADIVU

Enota

0,50 €

 

 

PODALJŠEVANJE GRADIVA

Knjižnično gradivo (razen DVD-jev in filmov) je možno brezplačno podaljšati še za eno obdobje (21 dni / potujoča knjižnica 28 dni). Brezplačno in dodatno podaljšanje je možno samo za gradivo, ki ni rezervirano.

IZPIS O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU

Enota

1,00 €

 

 

PRIPRAVA BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV IN OBDELAVA GRADIVA

Cena na zapis – člani

5,00 €

Cena na zapis – nečlani, pravne osebe

8,00 €

 

 

ODŠKODNINA

Popravilo poškodovanega gradiva (vezava, oprema, obdelava, črtna koda)

2,00 €

Uničeno ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim ali plačati 2-kratno povprečno ceno knjižničnega gradiva, nabavljenega v preteklem letu.

 

 

IZGUBLJENA IZKAZNICA

Enota

2,50 €

 

 

Ostale osnovne storitve knjižnice so brezplačne skladno z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS, št. 29/2003)

 

Cenik, potrjen na Svetu knjižnice 6. 12. 2019, stopi v veljavo 01.01.2020.