Čitalnica in domoznanstvo

Čitalnica Knjižnice Bena Zupančiča Postojna je odpta vsak delovni dan od 7.30 do 18.30.

Ob sobotah je zaprta.

V prostorih čitalnice se nahaja časopisje, tedniki, mesečniki ter priročna literatura, enciklopedije, leksikoni, slovarji, monografije…
Pri nas lahko kopirate članke iz časopisja, uradnih listov in ostalega knjižnega gradiva, ki ga hrani naša knjižnica.

Otroške in mladinske časopise ter revije dobite v čitalnici mladinskega oddelka.

Vsem obiskovalcem knjižnice, tako članom kot nečlanom je na voljo E-točka, ki nudi dostop do interneta, elektronske pošte, računalniških programov… Uporabnik E-točke je dolžen posredovati svoje osebne podatke ter čas uporabe računalnikov zaradi vodenja evidence, ki se uporablja v statistične namene znotraj naše ustanove. Uporabnik je odgovoren za vestno ravnanje z računalniško opremo. Knjižnica omogoča tiskanje in skeniranje dokumentov.

V sklopu čitalnice organiziramo različne kulturne prireditve, kot so literarni in glasbeni večeri, razstave, potopisna predavanja…

Tekoča dogajanja, ki se odvijajo v naši knjižnici, lahko spremljajte preko objav na uradni spletni strani knjižnice ter facebook strani Knjižnica Bena Zupančiča.

SEZNAM REVIJ, KI JIH HRANIMO VEČ LET:

ACTA CARSOLOGICA, ANNA,BOREC, BURDA, DOBER TEK, KRONIKA, LITERATURA, NAŠ DOM, OTROK IN KNJIGA, PIVŠKI LIST, POSTOJNSKI PREPIH, PROTEUS, SCHONER WOHNEN, SLAVISTIČNA REVIJA, TEORIJA IN PRAKSA, TIM, UNIKAT, URADNI LIST, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE.

ČASOPISJE, KI GA HRANIMO 1 LETO:

DELO, PRIMORSKE NOVICE IN NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE. 

OSTALO:

 ANDRAGOŠKA SPOZNANJA, ANNA, AVANTURA, AVENIJA, AVTO MAGAZIN, BOREC, BUKLA, BURDA/STYLE, CICIBAN, CICIDO, DELO, DELO IN DOM, DEMOKRACIJA, DNEVNIK, DRUŽINA, EKIPASN (Ekipa in Sportske novosti), FINANCE, GEA, GLASNIK občine DIVAČA, GLASILO STANOVALCEV DOMA UPOKOJENCEV POSTOJNA,  GLASILO MS, GLOBAL, GLOSS, HORIZONT, IUS INFO – elektr. vir,  IZ SVETA TIŠINE, KEKEC, KMEČKI GLAS, KNJIŽNICA, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, KRONIKA, KRŠČANSKI DEMOKRATI, LITERATURA, MAVRICA, MLADINA, MLADIKA, MOJ DOM, MOJE FINANCE, MOJ MALI SVET, MONITOR, MOJ PES, NATIONAL GEOGRAPHIC, NEDELJSKI DNEVNIK, NEDELO, NIKA, NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE, OBRAMBA, OBRTNIK PODJETNIK, ODPRTA KUHINJA, OGNJIŠČE, ONA, ONA+, OTROK IN KNJIGA, PIL, PIVŠKI LIST, PLANINSKI VESTNIK, PLETENICE, POLET, POGLED, POSTOJNSKI PREPIH, PRIMORSKE NOVICE, PRIMORSKI DNEVNIK, PROTEUS, RAZPOTJA, REPORTER,  SCHONER WOHNEN, SCIENCE ILLUSTRATED, SLAVISTIČNA REVIJA, SLOVENSKE NOVICE, SLOVENSKI ZGODOVINSKI MAGAZIN, SODOBNI VOJAŠKI IZZIVI,  SPOMINČICA, ŠPORTNIK, TEKAČ.si, TEORIJA IN PRAKSA, TIM, UNIKAT, URADNI LIST RS, VENTIL, VETERAN, VIVA, VKLOP, VZAJEMNOST, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, ZARJA JANA, ZPS TEST, ZVEZDE SO ROJENE, ŽIVLJENJE IN TEHNIKA.

 

 

 

Domoznanska dejavnost je specifična dejavnost v knjižnici. Domoznanstvo je namreč proučevanje določenega geografskega območja z najširšega, splošnega vidika (geografsko, arheološko, zgodovinsko, literarno, jezikovno, sociološko, kulturno, gospodarsko, etnološko itd.), ki se v praksi največkrat deli na posamezne specialne vede, v knjižnicah pa pomeni posebno dejavnost.

Naloge te dejavnosti pa lahko strnemo v dva segmenta:

  • zbiranje domoznanskega gradiva, njegova obdelava ter hranjenje,
  • distribucija domoznanske dokumentacijske baze (pripravljanje informacij, sestavljanje in objavljanje člankov, razstavna dejavnost, znanstveno delo ipd.).

Domoznanska dejavnost posega v oba pola knjižnične organiziranosti: k obdelavi gradiva in k uporabniku.

Naša knjižnica ima za domoznansko dejavnost poseben prostor, kjer lahko dobite informacije in gradivo vsak delovni dan od 7.30 do 15.00 ure.