Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Omogoča pridobitev gradiva ter skeniranje in fotokopije člankov, posameznih strani, ki jih Knjižnica Bena Zupančiča Postojna nima. Nudi tudi možnost posredovanja naše literature, ki je druge knjižnice nimajo.

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki se obračunava po veljavnem ceniku. Brezplačna je le v primeru izposoje strokovnega gradiva v okviru območnosti Obalno-kraških knjižnic. Sem spadajo: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mestna knjižnica Izola, Kosovelova knjižnica Sežana, Mestna knjižnica Piran in Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica. Brezplačno medknjižnično izposojo ureja:

Pravilnik brezplačne medknjižnične izposoje za Obalno-kraško območje

Medknjižnično storitev lahko uporabljajo samo člani naše knjižnice.

Dobavni rok gradiva je dva do pet delovnih dni. V izjemnih primerih se lahko dobavni rok podaljša. Izposojevalni rok in možnost podaljševanja določi knjižnica dobaviteljica. O prispelem gradivu vas obvestimo. Naročeno gradivo se prevzame ob izposojevalnem pultu.

Knjižnica ne omogoča medknjižnične izposoje za rokopise, dragoceno in redko gradivo, referenčno gradivo, čitalniško gradivo, tekoče letnike časopisov in časnikov in gradivo, ki je zaradi velikosti ali teže neprimerno za pošiljanje.

Odgovorna za medknjižnično izposojo:
Ksenija Knafelc Ramić