Kamnožerji
Kamnožerji / Aksinja Kermauner & Janja Plazar ; ilustrirala Galina Miklínová. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - [55] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zvezdogled)