Objem na vrhu sveta
Objem na vrhu sveta / Marija in Andrej Štremfelj ; [spremno besedo napisala Tina Di Battista in Tomaž Jakofčič ; vse fotografije, razen drugače označenih, so iz osebnega arhiva avtorjev knjige Marije in Andreja Štremflja]. - 1. natis. - Kranj : M. Štremfelj, 2020 (Trzin : Ozimek). - XII, 299 str. : ilustr. ; 23 cm