Očrt zgodovinske slike napredka človeškega duha

Očrt zgodovinske slike napredka človeškega duha / Nicolas
de Condorcet ; [prevod Agneza Florjančič ; spremna študija Gregor
Kroupa]