Slovenski klasiki 2. v stripu!
Slovenski klasiki 2. v stripu! / Tomaž Lavrič solo. - 1. natis. - Ljubljana : Buch, 2022 ([Ljubljana] : Belin). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm