RAZSTAVA IN SPOMIN NA NAŠE VELIKE PRIMORSKE SLIKARJE

FESTIVAL AVTOHTONIH SKUPNOSTI – letos je bil festival Zmaj ‘ma mlade v Postojni prvič nadgrajen s čezmejnim sodelovanjem. V sklopu projekta PRIMIS – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin, je rdeča nit festivalskega dogajanja sledila glavnemu cilju: tj. predstavitvi kulturne in jezikovne pestrosti, ki je unikatna za območje med Slovenijo in Italijo.
V okviru festivalskega dogajanja se v naši knjižnici nadaljuje ogled razstave Slovenski slikarji našega prostora. Ta razstava je sestavljena iz desetih dvostranskih panojev, ki ponazarjajo dela, portrete in življenjepise znamenitih slikarjev tržaškega prostora: Milka Bambiča, Avgusta Černigoja, Jožeta Cesarja, Bogdana Groma, Roberta Hlavatyja, Avrelija Lukežiča, Antona Zorana Mušiča, Rudolfa Sakside, Alberta Sirka in Lojzeta Spacala. Razstava je nastala s sodelovanjem Zveze slovenskih kulturnih društev ter Sklada/Fondazione CRT Trieste.