Prebivalstvo pražupnije Hrenovice skozi zadnjih 400 let

10. septembra vas ob 19. uri vabimo v čitalnico na tematski večer in predavanje Prebivalstvo pražupnije Hrenovice skozi zadnjih 400 let z Rodoslovno skupino za Hrenovice: Nada Šantelj, Mirka König in Leon Drame.

Rodoslovna skupina za Hrenovice: Nada Šantelj, Mirka König in Leon Drame bo predstavila značilnosti prebivalstva od  leta 1637 do danes. V pražupniji Hrenovice so ohranjene stare matične, krstne, poročne in mrliške knjige. Avtorji so pripravili preglednice, kjer je vidna sprememba prebivalcev hiš  po priimkih, hišnih imenih in njihovo spreminjanje v času. Za podatke v zgodnjem obdobju so si pomagali z urbarji, kasneje s katastri, predvsem s Franciskejskim in z zemljiško knjigo, v novejšem času pa s Prenumeracijo iz leta 1954 in s statusi animarum. Nenazadnje nam bodo predstavili hišna imena in grafične predloge. Odgovarjali bodo tudi na vprašanja obiskovalcev s pomočjo prikazov rodoslovnih programov. Prikaz je možen za rodovnike prednikov, potomcev določenega prednika in sorodstvene povezave.