Razstava Agenda 2030

V oktobru v pritličju knjižnice gostimo tudi razstavo, ki so jo pripravile naše mlade prostovoljke iz Postojne – “AGENDA 2030 – 17 ciljev trajnostnega razvoja”. Brez izgovora Postojna – Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih.

Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Brez izgovora deluje tudi na lokalnih ravneh, predvsem v obliki projektov, ki jih aktivisti začrtajo in ustvarijo sami. Tako so se tudi v Brez izgovora Postojna lotile 4 dekleta projekta, ki nosi naslov ”Agenda 2030, 17 ciljev trajnostnega razvoja”.  Agenda 2030 je program ukrepov za trajnostni razvoj, ki povezuje ljudi, planet Zemljo in blaginjo vseh. Namen samega programa je skozi 17 splošnih ciljev trajnostnega razvoja utrditi mir, odpraviti vse oblike revščine, poskrbeti za enakost spolov, poleg seveda, vseh ukrepov, ki se navezujejo na samo ohranitev različnih ekosistemov in biodiverzitete. Leta 2015 se je 193 držav, med njimi tudi Slovenija, zavezalo, da si bodo prizadevali uresničiti vse te cilje do leta 2030.  Namen razstave, ki prikazuje teh 17 ciljev, je predvsem ozavestiti ljudi, da ti cilji sploh obstajajo, in pa prizadevanje, da se bo vedno več ljudi ravnalo po smernicah trajnostnega razvoja.