Predavanje dr. Marko Kalan: Disleksija

17. oktobra ob 19. uri vabimo v čitalnico na strokovno predavanje o Disleksiji, ki ga bo imel dr. Marko Kalan, profesor defektologije, svetovalec.

Disleksija je motnja sposobnosti branja ali razumevanja prebranega, poleg ohranjene senzorne in splošne sposobnosti. Je motnja veščin branja in pisanja, pogosto s tendenco medsebojnega mešanja ali neopažanja črk ali besed med branjem ali pisanjem. Oseba z disleksijo drugače rešuje probleme kot ostali, saj razmišljajo z desno polovico možganov. Strokovnjaki ugotavljajo da je primerov te motnje vedno več in se je odstotek v zadnjem desetletju kar precej zvišal (5−10 % otrok). Osebe z disleksijo imajo lahko probleme tudi s splošnim razmišljanjem, saj drugače razmišljajo in se zadev lotijo nekoliko drugače.

Marko Kalan, defektolog oziroma specialni pedagog, je svojo pot začel kot učitelj razrednega pouka na šoli s prilagojenim programom. Bil je ravnatelj šole, nato pa se je osredotočil na specifične učne težave, motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ter avtizmom v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Je predsednik upravnega odbora Društva Bravo, ki je letos prejelo državno nagrado na področju šolstva za izjemne dosežke. Pri svojem delu dnevno srečuje učence in dijake s specifičnimi učnimi težavami, najpogosteje z disleksijo. Z njimi po opravljeni diagnostiki izvaja korekcijske vaje. Dodatno se izpopolnjuje v Veliki Britaniji v centru, ki je specializiran za otroke z disleksijo, ima pa tudi licenco za delo z otroki in odraslimi po metodi Bal-A-Vis-x. Predavanje je v mesecu, ko obeležujemo specifične učne težave ter dan duševnega zdravja, prav v tem tednu pa je tudi teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.