Naš uspešen projekt motivacije branja Erasmus+

Ena od ključnih ciljnih vsebin knjižnice je dvig motivacije branja. Zato smo se odločili, da poskušamo z dogodki, tečaji in delavnicami dvigniti motivacijo branja v matični ustanovi in lokalnem okolju. Prav to nam je uspelo z mednarodnim povezovanjem. V sodelovanju z Nacionalno knjižnico Rim smo v okviru projekta ERASMUS+ (ki so ga tudi v celoti financirali), razvili in ustvarili pravo detektivko v knjižnici oziroma v sobi pobega. Najprej so se izkazali šestošolci iz osnovnih šol občin Postojna in Pivka.

Z detektivskimi aktivnostmi in ugankami v povezavi z literaturo ali določeno zgodbo v knjigi poskušamo spodbujati branje pri vseh obiskovalcih delavnice. Soba pobega je namenjena tako odraslim kot otrokom.

Tokrat so bili prvi udeleženci sredi novembra šestošolci iz OŠ občin Postojna in Pivka. Raziskovali so po celotni knjižnici in reševali naloge, ki so si sledile in so bile povezane z inovativnimi pristopi spodbujanja branja. Avtor projekta je knjižničar Nenad Arizanović, ki je poudaril, da želijo v bodoče to delavnico uvesti v stalno ponudbo knjižnice;- za odrasle udeležence bo na sporedu že decembra.