RAZSTAVA STROJNE ŠOLE POSTOJNA

STROJNIKI SE PREDSTAVLJAJO: rišemo, načrtujemo, izdelujemo – grejemo, krivimo in »švasamo«. V pritličju knjižnice svoje raznolike in zanimive izdelke na razstavi predstavljajo dijaki strojne šole Postojna.
Na Postojnskem strojna šola že štiri desetletja mlade vodi do teoretičnih in praktičnih znanj s področja strojništva. Odkar ji prostore nudi Šolski center Postojna se vztrajno širi in pridobiva nove programe. Trenutno se lahko dijaki šolajo v okviru programov strojni tehnik, strojni tehnik PTI, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser in pomočnik v tehnoloških procesih.

Na Postojnskem strojna šola že štiri desetletja mlade vodi do teoretičnih in praktičnih znanj s področja strojništva. Odkar ji prostore nudi Šolski center Postojna se vztrajno širi in pridobiva nove programe. Trenutno se lahko dijaki šolajo v okviru programov strojni tehnik, strojni tehnik PTI, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser in pomočnik v tehnoloških procesih.

 S spreminjanjem potreb družbe so se skozi čas spreminjali tudi pristopi k vzgojno-izobraževalnemu delu. Danes programi strojne šole dijake usmerjajo k spoznavanju sodobne opreme za modeliranje in obdelavo, šola jim ponuja pristno izkušnjo delavniškega okolja in povezovanje znanj z drugimi strokovnimi področji, kot so energetika, informatika, računalništvo. Raziskovanje računalniških tehnologij, sodobno programsko opremo in novosti dijaki preizkušajo tudi v okviru Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij (ICST), ki v zadnjih letih v okviru Šolskega centra Postojna deluje. Srednješolski programi v veliki meri temeljijo tudi na aktivnem sodelovanju z delodajalci in zunanjimi institucijami. V zadnjih letih dijaki strojne šole vse pogosteje praktične izkušnje nabirajo v okviru mednarodnih izmenjav. Sami pravijo, da jim srednješolske poti drugam ponujajo velik poklicni in osebni napredek. Dijaki strojne šole se tako po uspešno zaključenem šolanju pogosto odločijo za nadaljevanje izobraževanja v okviru univerzitetnega študija in dosegajo zavidljive rezultate, drugi se uspešno zaposlijo, uveljavijo v podjetjih ali drugih dejavnostih.

RAZSTAVA V KNJIŽNICI nas popelje skozi zaključna dela strojne šole na Šolskem centru Postojna, ki so rezultat triletnega, štiriletnega ali petletnega izobraževanja. Nekatere razstavljene izdelke in predstavljene postopke so dijaki v sodelovanju z mentorji izdelali v času pouka, druge pa so oblikovali kot samostojne zaključne izdelke v okviru zaključnega izpita oz. projektne naloge na poklicni maturi. Nekaj izdelkov sodi po zahtevnosti na najvišjo strokovno in tehnično raven, zato so bili nagrajeni tudi na državni ravni. Razstavljene panoje, na katerih predstavljajo tehniško dokumentacijo, načrtovanje izdelka, slike izrisov z različnimi programskimi orodji (npr. CREO) in slike končnih izdelkov izdelanih na različnih strojih (npr. CNC …), dopolnjujejo posamezni na ogled postavljeni ročno izdelani izdelki, ki so jih dijaki izdelali v času praktičnega pouka na šoli.

Razstava daje priložnost, da se srečamo z aktivnostmi poklicnih področij, na katerih je tehnologija izjemno napredovala, ročno delo pa so v veliki meri nadomestili računalniško vodeni stroji. Ogled dosežkov dijakov ponuja tudi možnost, da osnovnošolci okusijo delček vsega, kar danes pomeni biti strojni tehnik, oblikovalec kovin – orodjar in avtoserviser. Sodobna družba kaže vse večje zanimanje in potrebo po usposobljenih mladih, ki nosijo znanje in veščine s področja strojništva. Ker so prepoznani kot deficitaren poklic, ki je za obstoj in razvoj družbe nujen, imajo dijaki v teh programih pogosto možnost pridobivanja štipendij, po doseženi izobrazbi pa delodajalci zanje kažejo zanimanje.