OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM KNJIŽNICE

Uporabnike in obiskovalce obveščamo, da je skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), knjižnično gradivo prosto dostopno. Rokovanje in listanje knjižničnega gradiva je dovoljeno ob pogojih upoštevanja splošnih higienskih ukrepov zmanjševanja širjenja okužbe  SARS-CoV-2.
NAVODILA ZA ROKOVANJE S KNJIŽNIČNIM GRADIVOM –

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Higienski ukrepi za uporabo vsega knjižničnega gradiva: Pred in po uporabi knjižničnega gradiva je obvezno razkuževanje ali umivanje rok. Med branjem in pregledovanjem gradiva se ne dotikamo ust, nosa, oči in drugih delov obraza. Upoštevati je potrebno higieno kašlja in kihanja, da se izognemo prenosu virusa na gradivo.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za natančno izvajanje navodil. Ekipa Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.